Centrum komplexní
urologické péče

Aktuality

Karcinom prostaty

Karcinom prostaty náleží mezi nejčastější nádorová onemocnění u mužů. Všem našim pacientům nad 45 let věku rutinně odebíráme krev na PSA ( Prostatický specifický antigen). Zvýšené hodnoty PSA neznačí pouze zvýšené riziko karcinomu prostaty, ale také benigní hyperplasii prostaty či zánět prostaty. Každé zvýšení hodnoty PSA by melo byt být posouzeno urologem.

O příčinách vzniku karcinomu prostaty toho zatím hodně nevíme, ale byla opakovaně potvrzena genetická závislost. Pacienti s výskytem karcinomu prostaty v rodině, by měli byt sledováni už od 40 let veku.

Pacientům se zvýšenou hodnotou PSA provádíme biopsii prostaty k potvrzeni diagnosy.

Karcinom prostaty zachyceny v časném stadiu je s vysokou pravděpodobnosti plně vyléčitelný!

Plati zde tedy: Přijďte včas!

Karcinom prostaty léčíme operaci, ozářením a hormonální léčbou.

Pacienty přijímáme na základě telefonické domluvy i bez žádanky odesílajícího lékaře.